ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «Οι Μακεδνοί» καλεί τα μέλη του, σύμφωνα με το καταστατικό του, στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου, με κύριο θέμα τον οικονομικό - διοικητικό απολογισμό και την προκήρυξη εκλογών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.              
     Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Εκλογή οργάνων Διοίκησης της Γενικής Συνέλευσης.
2.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέου Δ. Σ..
3.      Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός πεπραγμένων του Δ.. Σ. από τις 28-11-2011 μέχρι 10-11-2013.
4.      Έγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
5.      Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.
6.      Διάφορα θέματα τα οποία θα τεθούν από μέλη του συλλόγου, τουλάχιστον δέκα μέρες πριν τη γενική συνέλευση, γραπτώς προς το Δ. Σ..           
     Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν στην Εφορευτική Επιτροπή έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας δέκα τουλάχιστον εργάσιμες μέρεςπριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.           
     Δικαίωμα “εκλέγειν και εκλέγεσθαι” έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου τα οποία έχουν συμπληρώσει εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο μελών του Συλλόγου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Δηλαδή, να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους και να μην οφείλουν συνδρομές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών πριν από τη διενέργεια των εκλογών.           
     Η  παρουσία όλων των μελών του συλλόγου στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση κρίνεταιαπαραίτητη!!!                                                                                                                                  
                                                    Με ιδιαίτερη εκτίμηση                                                              
                                                           για το Δ.Σ.           
   Ο  Πρόεδρος                                                                              Ο Γ. Γραμματέας          
Μαδίκας Θωμάς                                                                         Λαμπαδάς Γεώργιος