ΑNΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ. Σ.

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Πολιτιστικού Συλλόγου των Μακεδνών, διεξήχθησαν τακτικές εκλογές στις 27-11-2013 και εξελέγη νέο Δ. Σ. με την εξής σύνθεση.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τακτικά μέλη
Πρόεδρος : Αντωνοπούλου Μαριάννα
Αντιπρόεδρος : Μάραντου Γλύκα
Γενικός Γραμματέας : Λότσιου Λίτσα
            Ταμίας : Ασημόπουλος Δημήτρης
            Έφορος Χορευτικών Τμημάτων : Λαμπαδάς Γεώργιος
            Έφορος Χορωδίας : Σταμκοπούλου Στέλλα
            Έφορος Υλικού : Κουμαντζιά Ιωάννα

Αναπληρωματικό μέλος
 Μήτκας Ιωσήφ

Εξελεγκτική επιτροπή
 Πρόεδρος : Μπουμπόναρη Φανή
 Μέλος : Καλύβας Δημήτρης
 Μέλος : Μπούντας Αχιλλέας


ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

      Η Πρόεδρος                                                             Η Γ. Γραμματέας

Αντωνοπούλου Μαριάννα                                                   Λότσιου Λίτσα