" Η ΜΑΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ.!!" ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2016


Είπαν του ήλιου «γιορτάζει η μάνα!» κι εκείνος βάλθηκε με φως τη γη να ντύνει…!!
Το’μαθαν τα πουλιά «γιορτάζει η μάνα!» και το τραγούδι τους ξεχείλισε πλημμύρα…!!