Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί όλα τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ,την Κυριακή 14/12/2014,και ώρα 7μ.μ.,στην αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Απολογισμός πεπραγμένων και Οικονομικός απολογισμός της χορευτικής και χορωδιακής χρονιάς 2013-2014 και β)Προϋπολογισμός της τρέχουσας χρονιάς 2014-2015.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν, κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, στην αίθουσα του συλλόγου, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, και να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 21/12/2014, την ίδια ώρα , στην αίθουσα του Συλλόγου, με όσα μέλη είναι παρόντα.
Αν κάποια μέλη θέλουν να συζητηθούν και κάποια άλλα θέματα, εκτός αυτών της ημερήσιας διάταξης, παρακαλούνται να υποβάλλουν αυτά γραπτώς, στο γραφείο του Συλλόγου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.
Στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχουν δικαίωμα να μετέχουν και να ψηφίζουν, όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον δεν οφείλουν συνδρομές, τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, πριν την διενέργεια της Γενικής ΣυνέλευσηςΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.                        ΛΟΤΣΙΟΥ ΛΙΤΣΑ