ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ


Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στα μέλη του Συλλόγου ότι:


Α) Οι εκλογές, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρατείνονται για την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017, και θα διενεργηθούν στην αίθουσα του Συλλόγου επί της οδού Βάρναλη 1/ Κοζάνη, κατά τις ώρες 18:00 έως 21:00.

Β) Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή θα υποβληθούν στα μέλη της, στις ώρες μαθημάτων της Δευτέρας, από 18:30 έως 20:00 ,της Τετάρτης από 19:00 έως 10:00, και το αργότερο έως την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΟΓΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ