ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 2018 !!!


... τα παιδιά πρωτοστατούν και εντυπωσιάζουν...!!!

....με το ταξίδι να συνεχίζεται στη σφαίρα των αισθήσεων και των συναισθημάτων..!!!