ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017, ώρα 8μ.μ.,στην αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Α) Απολογισμός πεπραγμένων και Οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης χορευτικής και μουσικής περιόδου 2016-2017.

Β) Προγραμματισμός της νέας περιόδου 2017-2018.

Γ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέσα από την διαδικασία αρχαιρεσιών.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν στην αίθουσα του Συλλόγου, κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία και να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση και με όσα μέλη είναι παρόντα.

Αν κάποια μέλη θέλουν να συζητηθούν και άλλα θέματα, εκτός αυτών της ημερήσιας διάταξης, παρακαλούνται να υποβάλλουν αυτά γραπτώς, στο γραφείο του Συλλόγου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.                               ΛΟΤΣΙΟΥ ΛΙΤΣΑ