ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤο Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ,την Κυριακή, 27/11/02016 και ώρα 7μ.μ.,στην αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Απολογισμός πεπραγμένων και Οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης χορευτικής και χορωδιακής χρονιάς 2015-2016. β)Προγραμματισμός της νέας χρονιάς 2016-2017.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν στην αίθουσα του Συλλόγου, κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 04/12/2016, την ίδια ώρα,χωρίς άλλη πρόσκληση και με όσα μέλη είναι παρόντα.

Αν κάποια μέλη θέλουν να συζητηθούν και κάποια άλλα θέματα, εκτός αυτών της ημερήσιας διάταξης, παρακαλούνται να τα υποβάλλουν γραπτώς, στο γραφείο του Συλλόγου, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.

Στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχουν δικαίωμα να μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.Έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, εφόσον δεν οφείλουν συνδρομές, τουλάχιστον  τρεις (3) μήνες, πριν την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης και την έναρξη της ψηφοφορίας.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ