ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Tην Παρασκευή, 9/5/2014, τα Παιδικά Τμήματα  του Πολιτιστικού μας Συλλόγου <<ΟΙ ΜΑΚΕΔΝΟΙ>>, στο πλαίσιο της Ανθοκομικής Έκθεσης, στα Κοίλα Κοζάνης,με την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλισσας τους, κας Μητροπούλου Κων/νας, παρουσίασαν Νησιώτικους Χορούς.